Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Toimintaterapiassa tärkeää on myös yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa. Toimintaterapian tavoitteena on, että ihminen löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestä, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, työskennellä, opiskella, leikkiä ja viettää mielekästä vapaa-aikaa. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on haasteita selviytyä päivittäisestä, itselleen merkityksellisestä arjesta. Toimintaterapialla voidaan vahvistaa toiminnan osa-alueita, joita voivat olla esimerkiksi:

 • karkeamotoriset taidot ja kehonhallinta
 • hieno- ja visuomotoriikka
 • aistitiedon käsittel (tunto, kuulo, näkö, asento- ja liiketietoisuus)
 • omantoiminnan ohjaus, keskittyminen ja tarkkaavuuden ylläpito
 • koulun- ja työssäkäynnin valmiudet
 • näön varainen hahmottaminen
 • tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • sosiaaliset taidot
 • leikin kehitys
 • päivittäiset toiminnot (pukeutuminen, peseytyminen, keittiötoiminnot, asiointi)

Toimintaterapiassa kunkin asiakkaan tavoitteet ovat yksilölliset.

Menetelminä käytetään asiakasta kiinnostavaa, tarkoituksenmukaista ja sopivan haasteellista toimintaa, joka valitaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Toimintamuodot vaihtelevat asiakkaasta ja hänen motivaatiostaan riippuen. Se voi olla vaikkapa sensomotorista leikkiä, luovaa toimintaa, askartelua ja kynätehtäviä, käden kuntoutusta, päivittäisten toimintojen harjoittelua, keittiötoimintoja, leikkitaitojen harjoittelua, metsässä liikkumista, tabletti sovelluksia jne. Mitä vain, joka on asiakkaalle mielekästä ja tukee tavoitteiden saavuttamista.

 • Toimintaterapia voi toteutua maksusitoumuksen mukaisesti joko toimitilassa, päiväkoti-, koulu- ja kotikäynteinä.
 • Eläinavusteisessa toimintaterapiassa työparinani toimivat 11-vuotias fieldspanieli Tellu, 4-vuotias fieldspanieli Liza ja kotona on kasvamassa 2-vuotias briard Diesel, joka harjoittelee rauhoittumista ja muita terapiakoiran tärkeitä taitoja. 6- vuotias fieldspanieli Bart on jäänyt eläkkeelle terapiakoiran toimestaan.

Lisätietoa Kelan etuuksista löydät seuraavien linkkien kautta: