Sensomotorinen valmennus

Sensomotoriset refleksit eli primitiivi- ja spastiset refleksit ovat osa ihmisen luonnollista kehitystä. Primitiivirefleksit ohjaavat vauva- ja pikkulapsivaiheessa motorista kehitystämme. Primitiivirefleksien on tarkoitus aktivoitua tietyssä kehitysvaiheessa ja sammua varhaisille kehitysvaiheille ajoittuvan käytön myötä, ennen seuraavan refleksin aktivoitumista.

Kasvettuamme hieman isommiksi primitiivirefleksien on tarkoitus olla sammuneet ja saamme apua spastisista reflekseistä.

Toisinaan osa reflekseistä jää sammumatta oikeaan aikaan ennen seuraavan aktivoitumista ( esim. lapsen ryömimisvaihe tai konttausvaihe jää lyhyeksi) ja tällöin refleksijäänne voi jäädä kuormittamaan kehoamme. Spastiset refleksit vaikuttavat mm. asennonhallintaan ja lihastonukseen. Spastisten refleksien on tarkoitus syttyä tietyssä ikävaiheessa ja niistä aiheutuu kuormitustilaa kehoon, jos ne eivät ole päällä tai ne ilmenevät huonosti.

Refleksijäänteet kehossamme eivät estä kehitystämme, mutta saattavat aiheuttaa hermoston epätasapainotilaa ja kuormittaa kehoa. Tieto hermoston ja aivojen välillä ei tuolloin pääse kulkemaan vapaasti.

Sensomotorinen epätasapainotila saattaa näkyä esimerkiksi:

  • aistisäätelyn vaikeutena
  • karkea- ja hienomotoriikan vaikeuksina, motoriikan automatisoitumisen haasteena
  • asennon hallinnan työläytenä, lihaskireyksinä, toistuvat rasitusvammat
  • kehon puolten yhteistyön haasteena
  • katseen kohdistamisen työläytenä, silmien lihakset tarvitsevat ylimääräistä ponnistelua
  • oppimisvaikeuksina, mm. luki-vaikeudet, vaikeutta sanallisissa matemaattisissa tehtävissä, puheentuoton hankaluudet
  • päättelykyvyn hidastuminen,
  • tarkkaavuuden säätelyn, keskittymisen pulmina
  • tunteiden säätelyn hankaluutena, arkuutta, vaikeus sietää muutoksia
  • muutoksina stressiherkkyydessä ja vireystilassa

Sensomotorisen valmennuksen kohdennetuilla harjoitteilla voidaan tasapainottaa hermoston epätasapainotilaa.

Sensomotorinen valmennus toteutuu käynneillä tehtävien hoitoliikkeiden lisäksi kotiharjoittein. Kotiharjoitteet ovat lyhytkestoisia liikesarjoja, jotka nopeuttavat ja tehostavat valmennuksesta saatavaa hyötyä.


Varaa aika sensomotoriseen kartoitukseen osoitteessa vello.fi/auringonkukka